eldhuset

«ELDHUSET – house of cheese»

Undredalsosten Visningsenter 2019

“ein smak av lokal kultur”

Eldhuset er eit senter for den lokale støls- og geitosttradisjonen. Der har me samla utstyr og reiskaper frå tidlegare ystemiljø og prøver å presentere tradisjonen sjølv om det ikkje er aktiv produksjon der. Film om BRUNOSTTRADISJONEN I SOGN på fleire språk.

Næringa har òg tradisjon for å pleie kulturlandskapet gjennom aktiv bruk av fjordlandskapet og fjellområdet midt i hjartet av Nærøyfjorden Verdsarvområde.

Dette er óg ein del av utstillingane.

Me har òg ei modningslager for kvitost der ein kan sjå korleis osten ligg under modning.

SMAKSBUFFET MED PRESENTASJON AV GEITOSTTRADISJONEN

Pakketilbod med kort presentasjon av støls og geitosttradisjonen etterfølgd av ein smaksmeny med kvit og brun lokal geitost, spekepølse av geit, rømme, multesyltetøy, flatbrød og lokal fruktsaft.

PROGRAM / KÅSERI ved Leif Inge Underdal

I ord og tonar tek han dykk med inn i «dei verkelege folkeeventyra», korleis folke levde av og nytta det naturlege ressursgrunnlaget på ein stad som Undredal.

Om stølstradisjonen, ysting på lokalt tradisjonelt vis, og litt om dagens produksjon der for eksempel mogning av kvitost er eit mykje meir prioritert område enn før, og nokre huldehistoriar, det er ein del av stølskulturen og spela ein viktig rolle for folk i gamal tid.

Kapasitet:   48  personar til omvsining inne i Eldhuset.   Uteområde: 100 pers.

Større grupper kan evt. delast med omvisning i Undredal Kyrkje, og evt. servering av varmmat ved Undredal Fjord-Kafé, eller eit besøk i den særprega landhandelen Underdalsbui.

Ring oss for bestilling, så kan me skreddarsy eit opphald etter dine eigne ynskje. 

Me har og kveldsarrangement med bryggjedans og lokal dansemusikk der du kan delta. Di gruppe kan samlast til lukka lag med god mat og drikke. Dans og andre kulturelle innslag etter avtale .

 

THE WORLD HERITAGE VILLAGE UNDREDAL

The unique settlement by the Sognefjord

Eldhuset – Undredal local cheese center
a taste of the «local culture»

EXPERIENCE   UNDREDAL  – packages  2019

Eldhuset is a center for the local summerfarming- and goat cheese tradition. There we have a collection of tool, which from earlier goat cheese production environment and a presentation of tradition, even if it is not active production there.

The local farmers have a tradition of nurturing cultural landscape through active use of fjords and mountainous area in the middle of the Nærøyfjord World Heritage fjord landscape.

This is also a part of the exhibitions.

We also have a ripening warehouse for white cheese where one can see what the cheese matures

GOATCHEESE TRADITION, SUMMERFARMING AND ADVENTURES

TASTING BUFFET WITH PRESENTATION OF goat TRADITION

Package deals with short presentation of chairs and goat tradition been followed by tasting menu with white and brown local goat cheese, salami goat, sour cream, cloudberry jam, crisp bread and local fruit juices.

PROGRAM:  20 min.
In words and music and with sense of humor about how people lived in a small fjord village
a cultural landscape that today, Heritage Site.
Leif Inge takes you into the real folk tales rich in goat cheese.

BUFFET: Local cheese and other traditional products
Serving a tasting menu with white and brown goat cheese from Undredal, smoked sausage of goat meat, bread, sour cream, cloudberry jam and local fruit juices.

PACKAGE PRICE:  ask for price.

Recommended time: 45 min. At least: 30 min.

PROGRAM / causerie by Leif Inge Underdal

In words and Tunes he takes you into the «the real folktale,» how people lived and benefit the naturopath resource base in a place that Undredal.

About mountain farming tradition, cheese making at the local traditional manner, and a little about the current production there maturation of white cheese is a much more priority than before, and some Hulder tales, there is a part of mountain farming culture and was an important part of mountain farming for people in ancient times.

Learn, taste and let yourself be held
about the wonderful Undredal valley and the village by the  Aurlandsfjord
N – 5746 Undredal, NORWAY
Tel. 0047 950 39 881
The center for information, booking and servicing in Undredal

Opplev Undredal AS  

www.visitundredal.no       Epost: booking@visitundredal.no