Heim

 

FJORD OG FOLK

FREDAG 25. JULI

22:30-02:00     NI LIV
Folkrock frå Telemark

LAURDAG 26. JULI
19:00 Folkemusikk-konsert med
Kari Tauring, Jarle Obrestad
og Dag Bjørkedal
20:00 Konsert med Skjerdals
21:00-02:00 Dans til musikk av
Eid Spelemannslag

SUNDAG 27. JULI
14:30 Markering av utvandringa til Amerika
Avduking av minneplakett etter
utvandringa frå Nedbergo og Kappadal
v/ Sjøbui, Undredal

NY NETTBUTIKK Me har no oppretta nettbutikk på sida vår der du kan tinge geitost for sending pr post, eller til arrangement. Erfaringsmessig kan det bli “litt folksomt” på nokre av arrangementa våre i juli. Difor set me stopp på 400 selde billettar så vil du sikre deg billett må du anten kome tidleg eller kjøpe billett her på nettsida. Grunna oppretting av nettbutikk er no heile nettsida under omlegging for å gjere den lettare å orientere seg i. Den er difor no litt “uferdig”, men absolutt operativ. Velkomen til nettsida og Undredal i sommar! Undredal er ein lun roleg strandstad midt i Nærøyfjorden verdsarvområde. Ta ein pause på fjordturen mellom Flåm og Gudvangen, eller ta av frå E16 ved stølen Langhuso gjennom det tronge dalføret og to stølsområde ned til Aurlandsfjorden. I Eldhuset ved Fjord kafeen kan du bli teken inn i dei verkelege folkeeventyra og folkelivet før og no, få deg ei god seng for natta og nyte eit godt måltid omkransa av det fantastiske fjordlandskapet. Velkomen til oss! Natalia og Leif Inge Underdal – vertskap NB Litt meir informasjon om Undredal og Undredal Stavkyrkje finn du under denne lenka: Undredal Grendalag & Bygdeutvikling   A sheltered calm beach city in the middle of Nærøyfjorden World Heritage Site. Take a break at the fjord trip between Flåm and Gudvangen, or take off from the E16 on the farm Langhuso through the narrow valley and two farm area down to Aurland Fjord. In Eldhuset at the Fjord cafe you can be taken into the reel folk tales and folk life then and now, you get a good bed for the night and enjoy a good meal surrounded by the stunning fjord landscape. Welcome! Natalia and Leif Inge Underdal – host NB! Some more informasjon about Undredal og Undredal Stave Church you can find on this link: Undredal Grendalag & Bygdeutviklingførehandstinge billettar

undredal-strandsone